Emon Manob Samaj Lyrics | এমন মানব সমাজ লিরিক্স

Emon Manob Samaj Lyrics in Bengali:

যেদিন হিন্দু, মুসলমান
যেদিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
জাতি-গোত্র নাহি রবে
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে?

শুনায়ে লোভের বুলি
শুনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি
ইতর আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে নাহি দেবে
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে?

আমির-ফকির হয়ে একঠাই
আমির-ফকির হয়ে একঠাই
সবার পাওনা পাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রে হায়
আশরাফ বলিয়া রে হায়
ভবে কেহ নাহি পাবে
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে?

ধর্ম, কুল, গোত্র, জাতির
ধর্ম, কুল, গোত্র, জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে?
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে?

যেদিন হিন্দু, মুসলমান
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
জাতি-গোত্র নাহি রবে
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে?
এমন মানব সমাজ কবে গো, কবে গো সৃজন হবে

Emon Manob Samaj Lyrics in English:

Je Din Hindu Musonlman, Bouddho Khristan

Jari Gotro Nahi Robe
Emon Manob Somaj Kobe Go Shrijon Hobe

Shunaye Lobver Buli

Nebe Na Keho Kadhe Jhuli
Itor Atraf Boli Dure Thele Nahi Debe

Amir –fokir Hoe Ek Thai

Sobar Pawna Pabe Sobai
Ashraf Boliya Rehai
Vobe Keho Nahi Pabe

Dhormo Kul Gotro Jati

Tulbe Na Go Keho Jigir
Kede Bole Lalon Fokir
Ke More Dekhae Debe

Spread the love

Leave a Comment